IZMAIŅAS MĀCĪBU PROCESĀ NO 2020.GADA 13.MARTA

Datums: 2020.gada 8.maijs

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī izsludinātā ārkārtējā situācija no 12. marta pagarināta vēl līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu.

 

 • Mācību process visās izglītības iestādēs joprojām norisināsies attālināti
 • Informācija skolēniem un vecākiem par mācību gada noslēgumu e-klases jaunumos Mācību gada noslēgums: informācija skolēniem un vecākiem
 • 30. aprīļa valdības lēmuma skaidrojums par eksāmenu norisi 2019./20.m.g. šeit
 • Visa aktuālā informācija par eksāmenu procesu e-klases jaunumos Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.m.g. 

 

 

 

PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪŠANOS NO 2020.GADA 23.MARTA

 

Ārkārtas situācija valstī noteikusi arī izmaiņas mācību procesā. Mums visiem jāapgūst kas jauns…

Atbildīgi turpināsim savu darbu citādā formā, un mums noteikti izdosies!

 

 • Mūsu skolas galvenā mācīšanās vide kā ikdienā, tā attālināti ir e-klase
 • Saglabājas esošais stundu saraksts, tāpēc skolēns seko līdzi informācijai, uzdotajam e-klases dienasgrāmatā tāpat kā līdz šim

 

 

INFORMĀCIJA  e–klasē

 • Skolēni saņems uzdevumus un piekļūs mācību materiāliem, katru dienu sekojot norādēm e-klasē
 • Sākoties mācību dienai,  aicinām skolēnu izpētīt, kas paveicams konkrētajā dienā un nedēļā, sekojot mācību priekšmeta skolotāja  ierakstiem e-klasē
 • Ja darbs turpināms ilgtermiņā, tad, plānojot savas mācības, skolēns seko informācijai e-klases dienasgrāmatā
 • Plānojot mācības nedēļai, skolēns pārliecinās, kuros mācību priekšmetos darbs jāveic precīzi norādītā laikā saskaņā ar savas klases stundu sarakstu, lai zinātu, kad noteikti ir jāatrodas tiešsaistē
 • Par paveikto skolēns var saņemt vērtējumu (procentos, ballēs, i/ni, kā arī nv, ja darbs nav iesniegts, taču šis apzīmējums ir signāls tālākai rīcībai - mācību priekšmeta skolotāja saziņai ar skolēnu, klases. audz., vecākiem, administrāciju)
 • Ja kādu iemeslu dēļ skolēns nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, tiek informēts klases audzinātājs
 • Informācija par individuāli risināmām problēmām tiks nosūtīta e-klases pastā gan skolēniem, gan vecākiem

 

 

ATBALSTA PASĀKUMI

 • Ja nepieciešama mācību priekšmeta skolotāja konsultācija, tad skolēns par to uzraksta mācību priekšmeta skolotājam e-klases vēstuli
 • Iespējama individuāla saziņa ar skolas atbalsta personālu un dažādām iestādēm Liepājā. Informācija šeit
 • IZM piedāvājums - izglītojošs TV kanāls TAVA KLASE. Stundu saraksts, stundu ieraksti šeit

 

No 6.aprīļa līdz 29.maijam darbadienās no plkst. 9.00 līdz 13.40 kanālā “ReTV” tiks pārraidītas mācību stundas 1.-4.klašu skolēniem, bet kanālā “Sportacentrs.com TV” no plkst. 9.00 līdz 16.40 - mācību stundas 5., 6., kā arī 9. un 12.klašu skolēniem. 

 

Jaunums. Skolas psihologa raksti par aktuālo šeit

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

 • Ja rodas jautājumi par attālinātās mācīšanās procesu, izvērtējot situāciju, aicinām sazināties  ar klases audzinātāju un/ vai mācību priekšmeta skolotāju e-klasē
 • Par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar ārkārtas situācijas noteiktajām pārmaiņām skolas dzīvē,  lūdzam rakstīt šeit