IZMAIŅAS MĀCĪBU PROCESĀ NO 2020.GADA 13.MARTA

Datums: 2020.gada 7.aprīlis

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim. Tā pagarināta vēl par mēnesi – līdz 12. maijam. Visi valdības iepriekš noteiktie ierobežojumi paliek spēkā, tostarp attiecībā uz pulcēšanos. 

 

Mācību process visās izglītības iestādēs joprojām norisināsies attālināti.

 

Svešvalodu centralizētie eksāmeni 12. klasēm pārcelti uz 2020. gada maiju. Informācija šeit

 

Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros.

 

 

 

PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪŠANOS NO 2020.GADA 23.MARTA

 

Ārkārtas situācija valstī noteikusi arī izmaiņas mācību procesā. Mums visiem jāapgūst kas jauns…

Atbildīgi turpināsim savu darbu citādā formā, un mums noteikti izdosies!

 

 • Mūsu skolas galvenā mācīšanās vide kā ikdienā, tā attālināti ir e-klase
 • Saglabājas esošais stundu saraksts, tāpēc skolēns seko līdzi informācijai, uzdotajam e-klases dienasgrāmatā tāpat kā līdz šim

 

 

INFORMĀCIJA  e–klasē

 • Skolēni saņems uzdevumus un piekļūs mācību materiāliem, katru dienu sekojot norādēm e-klasē
 • Sākoties mācību dienai,  aicinām skolēnu izpētīt, kas paveicams konkrētajā dienā un nedēļā, sekojot mācību priekšmeta skolotāja  ierakstiem e-klasē
 • Ja darbs turpināms ilgtermiņā, tad, plānojot savas mācības, skolēns seko informācijai e-klases dienasgrāmatā
 • Plānojot mācības nedēļai, skolēns pārliecinās, kuros mācību priekšmetos darbs jāveic precīzi norādītā laikā saskaņā ar savas klases stundu sarakstu, lai zinātu, kad noteikti ir jāatrodas tiešsaistē
 • Par paveikto skolēns var saņemt vērtējumu (procentos, ballēs, i/ni, kā arī nv, ja darbs nav iesniegts, taču šis apzīmējums ir signāls tālākai rīcībai - mācību priekšmeta skolotāja saziņai ar skolēnu, klases. audz., vecākiem, administrāciju)
 • Ja kādu iemeslu dēļ skolēns nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā, tiek informēts klases audzinātājs
 • Informācija par individuāli risināmām problēmām tiks nosūtīta e-klases pastā gan skolēniem, gan vecākiem

 

 

ATBALSTA PASĀKUMI

 • Ja nepieciešama mācību priekšmeta skolotāja konsultācija, tad skolēns par to uzraksta mācību priekšmeta skolotājam e-klases vēstuli
 • Iespējama individuāla saziņa ar skolas atbalsta personālu un dažādām iestādēm Liepājā. Informācija šeit
 • Informācija par IZM izveidoto izglītojošo TV kanālu TAVA KLASE no 6.aprīļa šeit

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

 • Ja rodas jautājumi par attālinātās mācīšanās procesu, izvērtējot situāciju, aicinām sazināties  ar klases audzinātāju un/ vai mācību priekšmeta skolotāju e-klasē
 • Par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar ārkārtas situācijas noteiktajām pārmaiņām skolas dzīvē,  lūdzam rakstīt šeit