Metodiskais centrs piedāvā: 2022./23.m.g.aktualitātes

Datums: 2022.gada 7.oktobris Autors: Kristīne Roze

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, ievērojot skolai ar šādu statusu Vispārējās izglītības likumā un MK noteikumos formulētās prasības, arī 2022./2023.mācību gadā turpina realizēt pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas.

 

Mūsu piedāvājums ir Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju pieredzē un iespējās balstīts, jo vispirms esam mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, taču ikviens pedagogs piedalās arī ģimnāzijas kā reģionālā metodiskā centra funkciju īstenošanā. Ko tas nozīmē? Skolotājs izvēlas kādu no darba virzieniem un mācību gada laikā publisko savu metodisko pieredzi.


MC virzieni 2022

  

Tāpat kā jebkuras skolas skolotājiem, mums aktuāli personiskās izaugsmes un profesionālās pilnveides jautājumi. Ne vienmēr spējam sniegt gatavas atbildes uz jautājumiem, jo tas diez vai mūsdienu mainīgajā pasaulē ir iespējams, bet ceram, ka arī mūsu pedagoģisko meklējumu process, tajā tapušie materiāli būs noderīgi citu skolu kolēģiem.

 

Aicinām interesentus sekot līdzi dažādu piedāvājumu aktualitātēm www.lvg.lv!

 

1.semestrī piedāvāsim trīs 6 stundu tālākizglītības kursus. Informācija ŠEIT Novembrī aicināsim uz divām meistarklasēm.

 

2.semestrī piedāvāsim meistarklases (februārī un aprīlī), dabaszinātņu konkursu (aprīlī), aicināsim ikvienu interesentu, kam aktuāla izglītības problemātika, kļūt par “Ģimnāzijas rakstu” nr. 9 autoriem (janvārī), kā arī piedalīties cikla “Atrodi talantu sevī” u.c. pasākumos. Martā esam ieplānojuši konferenci “Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse”. Tajā pievērsīsimies pēctecības un starpdisciplinaritātes jautājumiem.

 

Visu gadu aktuāls mūsu publikāciju un bibliotēkas resursu piedāvājums, iespējams ieskatīties un ko noderīgu atrast ģimnāzijas skolotāju resursu krātuvē, kur nonākuši mūsu vajadzībās balstīti un praksē aprobēti materiāli.

 

Ja vēlaties saņemt informāciju par mūsu aktuālajiem piedāvājumiem savas skolas e-pastā VAI ja vēlaties saņemt personalizētu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas metodiskā centra piedāvājumu (pieredzes apmaiņa, kursi u.tml.) šī mācību gada laikā, tad, lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma formu līdz 1.novembrim!

 

PIETEIKUMA FORMA ŠEIT

 

Lai veiksmīga sadarbība ar  Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājiem klātienē un attālināti!