“Kādi bijām un esam savā Latvijā”

Datums: 2017.gada 24.novembris Autors: Signe Berga

16.novembrī skolas zālē notika klases stundas pamatskolas skolēniem. Katra klase bija iepazinusies ar latviešu folkloras materiāliem par kādu latvisko tikumu (7.klases – darbīgums, 8.klases – gudrība, 9.klases – daiļums, līksme), kopā ar audzinātāju ticis pārrunāts, kā šis tikums dzīvo mūsdienu pasaulē, kā tas attiecas uz pašu.
No izzinātajiem materiāliem, klasē pārrunātā par sevi un mūsdienu pasauli bija jāizveido prezentācija – priekšnesums. Katram bija iespēja vērot, ko un kā domā un spēj prezentēt paralēlklasesbiedri. Iespēja pārbaudīt savu varēšanu uzstāties auditorijas priekšā. Liels izaicinājums visiem bija atbildēt uz vadītāju (vidusskolēnu) uzdotajiem jautājumiem.
Katrs no šīs stundas ieguva kādu atziņu – gan to, kāpēc vērts ielūkoties latviešu folkloras krātuvē, gan to, kāpēc svarīgi strādāt komandā, kā uzņemties atbildību par darbu.