Jūnijs. Spekke. Ģimnāzija 2021

Datums: 2021.gada 11.jūnijs

Ikvienu interesentu aicinām piedalīties pasākumā, kuram ir 3 uzdevumi:

  1. turpināt kultūrizglītojošo pasākumu cikla “Atrodi talantu sevī” tradīciju,
  2. atvērt skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” 8.krājumu,
  3. rosināt padomāt par dalību Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas konferencē “Spekkes lasījumi” šī gada novembrī (krājums “Ģimnāzijas raksti” tematiski sabalsosies ar 3.konferenci “Spekkes lasījumi”)

 

PROGRAMMA

1.daļa. 15.00 – 16.00. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis “Skola kā mācīšanās organizācija: iespējas pilnvērtīgai attīstībai šeit un tagad”

Anotācija

Patstāvīga un atbildīga skola – tas nav viens pareizais modelis, pēc kura visiem jāizvērtē sava darbība. Drīzāk tas ir ceļš, kas katrai skolai jāiet pašai, atrodot tieši sev piemērotāko risinājumu, kuru paši saprotam līdz galam, lai varētu to jēgpilni ieviest. Uzsākot Skola2030 reformu ceļu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, mums vienmēr ir bijis svarīgi apzināt savas skolas kā mācīšanās organizācijas vērtības, apzināt sevi kā organizāciju, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas jauniem apstākļiem, kad ar to saistītie cilvēki individuāli un kopīgi mācās, lai sasniegtu savu vīziju.

 

2.daļa. 16.00 – 17.00. Skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” nr.8 atvēršanas svētki un novembra konferences “Spekkes lasījumi” ieskaņa

 

Informācija par “Ģimnāzijas rakstu” 8.krājuma IDEJU un SATURU

 

ORGANIZATORISKI JAUTĀJUMI

  1. Iespējams reģistrēties VISAM pasākumam
  2. Dalībnieki 9.jūnijā savos e-pastos, kurus norādījuši reģistrējoties, saņems atgādinājumu un informāciju par pieslēgšanos KATRAI pasākuma daļai

 

Ja rodas jautājumi, lūgums tos uzdot Kristīnei Rozei, rakstot uz e-pastu kristine.roze@liepaja.edu.lv

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, kolēģi, vecāki saziņai var izmantot e-klasi