Izvēlos studijas

Datums: 2020.gada 30.janvāris

Janvāra beigās ģimnāzijas  audzēkņiem bija iespēja iepazīt studiju iespējas Latvijas lielākajās augstskolās - LU, RSU, RTU. Pasākuma laikā jaunieši izvērtēja sev piemērotāko studiju virzienu, iepazina augstskolu vidi, prasības pret studentiem, izpētīja savas profesionālās intereses, spējas un personības iezīmes.

 

Jauniešiem bija iespēja tikties ar karjeras centra speciālistu un uzklausīt ieteikumus karjeras veidošanai un attīstībai.

 

Pasākums tika īstenots projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.