Izglītības iespējas ārzemēs

Datums: 2024.gada 12.februāris Autors: Agita Bargā

Mācīties ārzemēs - tas ir daudzu jauniešu sapnis. Kā to īstenot? Uz šo jautājumu 8.februārī atbildes sniedza konsultāciju centra "Kalba" pārstāvji. Sarunas laikā jaunieši uzzināja, kādi kritēriji jāņem vērā izvēloties studiju novirzienus un augstskolas, kā arī par studiju finansēšanas iespējām un daudziem citiem, ar studijām ārzemēs saistītiem, aktuāliem jautājumiem.