Goda kliņģeris

Datums: 2024.gada 5.jūnijs

28.maijā skolas aulā tika svinēti svētki - ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis aicināja uz Goda kliņģeri skolēnus, kuri šajā mācību gadā sasnieguši augstus rezultātus pilsētas, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Pasākumā tika godināti skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Skolēni parakstījās skolas Goda grāmatā. VIsus klātesošos ar lielisku muzikālu priekšnesumu sveica mūziķu trio "Atklāti mūzikā" - Everita Pjata-Gertnere, Normunds Kalniņš, Raitis Eleris. Vecāku lepnums par savu bērnu panākumiem. Gods, lepnums būt ģimnāzistam. Lai šie panākumi dod ikvienam motivāciju neapstāties pie sasniegtā. Paldies visiem par ieguldīto darbu!