Goda kliņģeris

Datums: 2023.gada 5.jūlijs

30 maijā ģimnāzijas direktors aicināja uz Goda kliņģeri skolēnus, kuri sasnieguši augstus rezultātus pilsētas un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās. Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem, paldies skolotājiem, kuri tos kaldinājuši.