Pieteikšanās

 

Pieredzes apmaiņa meistarklasēs

 

Šobrīd, runājot par pedagogu pieredzes apmaiņas procesu,  tiek izmantoti 3 termini: pieredzes stāsts, darbnīca, meistarklase.

 

Pieredzes stāsts – konkrēti reāli problēmu risinājumi, piedāvājumi pieredzes nodošanai, lai citi arī tā var darīt.

 

Darbnīca – dalībnieks mērķtiecīgi vadītā procesā mācās, izspēlē, kā kaut ko darīt. Notiek dalībnieku iesaiste praktiskā darbībā (izmēģina, veido u.tml.).

 

Meistarklase – skolotājs demonstrē kādu prasmi, nodarbības fragmentu vai mācību stundu pilnībā, un dalībnieki piedalās procesā. Noslēgumā – dalībnieku refleksija  par nodarbības saturu, procesu, vērtīgo gūtajā pieredzē.

Avots: Skola2030

  

att MC

 

Ko tad piedāvājam mēs?

SATURS. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāji attālināti kādā no tiešsaistes platformām piedāvā iespēju 60 min. iepazīt savus metodiskos atklājumus (idejas un/vai mācību materiālus) un meklējumus savā pedagoģiskajā procesā.

 

FORMA. Skolotāji, daloties savā pieredzē, izmanto gan iespēju aktualizēt kādu problēmu un parāda tās risinājumu, gan iesaista nodarbības dalībniekus diskusijā vai kāda mācību stundas elementa izspēlē. Savam piedāvājumam šobrīd esam saglabājuši klasisko apzīmējumu MEISTARKLASE.

 

Lai radošs un jēgpilns pieredzes apmaiņas process!

 

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

 

INFORMĀCIJA PAR NOTIKUŠAJĀM MEISTARKLASĒM, MATERIĀLI

2020./2021.m.g. 

Meistarklases attālināti. 27.11.2020. – 10.12.2020.

Meistarklases attālināti. 20.04.2021. – 22.04.2021.

2021./2022.m.g. 

Meistarklases attālināti. 22.11.2021. – 24.11.2021.

Meistarklases attālināti. 07.02.2022. – 10.02.2022.

Meistarklases attālināti. 11.04.2022. – 13.04.2022.

2022./2023.m.g. 

Meistarklases attālināti. 28.11.2022. – 30.11.2022.

Meistarklases attālināti. 06.02.2023. – 10.02.2023.

 

 

2022./2023.mācību gadā meistarklases plānotas šādos laikos:

28. – 30.novembris

6. – 9.februāris

17. – 20.aprīlis

Tās notiks attālināti – ZOOM platformā.

 

 

Gaļina Šestakova 17.aprīlī 15.00 - 16.00
ZOOM platformā
Skolēnu zinātniski pētnieciskās kompetences veicināšana krievu valodas apguvē vidusskolā, rakstot ZPD kā konkursa darbu
Idejas apraksts: Pieredzes stāstā tiks aktualizētas tādas tēmas kā izpratne par zinātniski pētniecisko darbu un tā struktūru, darba oriģinalitātes (zinātniskuma) kritēriji, gatavošanās darba aizstāvēšanai, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja uzdevumi un stratēģijas, vadības stili, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības neveiksmju cēloņi.

 

Normunds Dzintars 17.aprīlī 16.00 - 17.00
ZOOM platformā
Padziļinātais kurss LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA II – viegli vai grūti?
Idejas apraksts: Pieredzes stāstā  tiks aplūkotas gada laikā gūtās atziņas darbā ar padziļināto kursu, kas saistīts ar literatūras izvēli, kā arī dažādajiem darba veidiem, kas darāmi, lai skolēni daudzpusīgi apgūtu šo kursu.

 

Sandra Okuņeva, Gunta Flaksa, Nora Serija 20.aprīlī 16.00 - 17.00
ZOOM platformā
Skolotāju sadarbība latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas stundās
Idejas apraksts: Dalīsimies pieredzē pēc kopīgās sadarbības literatūras tēmas (eposs) realizācijā un skolēnu publiskās runas prasmju pilnveidē, gatavojoties pamatskolas eksāmena runas daļai. Iepazīstināsim ar sadarbības ieceri, plānu, īstenojumu, problēmām un ieguvumiem.

 

Reģistrēšanās dalībai no 3. līdz 13.aprīlim šeit: https://www.lvg.lv/event/25

 

 

METODISKĀ CENTRA aktuālo pasākumu kalendārs 2022./2023.m.g. ŠEIT

 

 

 

SADARBĪBAS GRUPAS FEBRUĀRĪ, Aprīli, Jūnijā

1

  

2022./2023.m.g. 2.semestrī meistarklašu ietvaros interesentiem tiek piedāvāta iespēja iesaistīties divu sadarbības grupu “Ikviens ir meistars” darbā.

Grupu tikšanās reizēs plānotas profesionālas sarunas par aktuālo tematu un noteiktu prasmju mācīšanu skolēniem, pēctecības nodrošināšanu, skolotāju pieredzi. Pēc nepieciešamības interesenti tiks aicināti iesaistīties kopīgu materiālu izstrādē, aprobēšanā. Nodarbības saturs tiks pielāgots grupas dalībnieku vajadzībām.

 

Sadarbības grupa 7. un 8.klašu ģeogrāfijas skolotājiem

ZOOM platformā

Grupas vadītājs – skolotājs Felikss Rekovičs

1.nodarbība 15.februārī 16.00 – 17.00

2.nodarbība 12.aprīlī 16.00 – 17.00

 

Sadarbības grupa kursa MATEMĀTIKA II skolotājiem

ZOOM platformā

Grupas vadītājs – skolotājs Artis Freimanis

1.nodarbība 16.februārī 16.00 – 17.00

2.nodarbība 20.aprīlī 16.00 – 17.00

 

Piedalās reģistrētie dalībnieki.

Ja kāds nav paguvis to izdarīt, tad var pieteikties, rakstot uz e-pastu kristine.roze@liepaja.edu.lv

  

 

 

Iesniedzot piekrītu manu reģistrācijas anketā ievadīto datu apstrādei. Tie paredzēti tikai un vienīgi meistarklašu organizatoriskām vajadzībām.

 

Reģistrācija pieejama no 24.01.2023. 12:00 līdz 24.01.2023. 12:00

 

Reģistrācija ir beigusies!