Pieteikšanās

 

Pieredzes apmaiņa klātienē

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāji piedāvā iespēju satikties Ausekļa ielā 9 ar citu skolu kolēģiem, lai dalītos savos metodiskajos atklājumos (idejas un/vai izdales materiāli) un meklējumos.

Atsevišķus piedāvājumus iespējams realizēt arī kādā no tiešsaistes platformām. 

  

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Laikā no 27.novembra līdz 10.decembrim Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Metodiskais centrs piedāvā pieredzes apmaiņu ATTĀLINĀTI

 

 

Arnolds Šablovskis 27.novembrī 12.00

E-apmācība fizikā: pārbaudes darbu veidošana GenExis programmā

Idejas apraksts: Veiksmīgāk var apgūt fiziku un nostiprināt prasmes, izmantojot skolotāja izstrādātos uzdevumus programmā "GenExis". Rādīšu, kā veidot uzdevumus.

 

Normunds Dzintars 2.decembrī 12.00

Interpunkcijas apguve
Idejas apraksts: Idejas, kā varētu palīdzēt skolēniem apgūt latviešu valodas interpunkciju, izmantojot dažādas darba formas un paņēmienus: iekrāsošana, teksta papildināšana, pieturzīmju lietošanas skaidrošana.

 

Kristīne Roze 4.decembrī 11.00

Latviešu valoda un literatūra: saskarsmes punktu meklējumi uzdevumos (vidusskola)
Idejas apraksts: Varu piedāvāt savu pieredzes stāstu un dalīties ar dažiem izveidotajiem materiāliem, kuri man palīdzēja aktualizēt literatūras jautājumus latviešu valodas stundās vidusskolas klasēs.

 

Sandra Okuņeva 8.decembrī 11.00

Tēmas "Literāra priekšnesuma sagatavošana (lugas fragmenta iestudējums)" saturs un norise
Idejas apraksts: Nodarbībā plānots dalīties pieredzē par mācību priekšmeta "Teātra māksla" vienas tēmas "Literāra priekšnesuma sagatavošana (lugas fragmenta iestudējums)" satura un norises plānošanu, mācību procesu un vērtēšanu.

 

Inga Holande 9.decembrī 11.00

Gatavošanās mutvārdu eksāmena daļai angļu valodā 12. klasē
Idejas apraksts: Dalīšos pieredzē, kā, plānojot skolēnu sagatavošanu 12.klases eksāmenam, īpaša uzmanība tiek pievērsta runāšanas prasmes praktizēšanai, skolēnu sadarbībai un sava darba rezultāta izvērtēšanai.

 

Līga Tālberga 10.decembrī 13.00

Portfolio
Idejas apraksts: Dalīšanās pieredzē par skolēna portfolio, kas veidots no 7. līdz 9. klasei / no 10. līdz 12. klasei klases audzinātāja vadībā.

 

 

 

 

Ielūgumu uz tikšanos izvēlētajā tiešsaistes nodarbībā saņemsiet e –pastā, kuru norādīsiet reģistrējoties.

Plašāka informācija, rakstot uz e-pastu kristine.roze@liepaja.edu.lv

 

Norises vieta: tiešsaiste

Reģistrācija pieejama no 16.11.2020. 09:00 līdz 23.11.2020. 09:00

 

Reģistrācija ir beigusies!