Es savas dzīves scenārija autors

Datums: 2020.gada 30.janvāris

Daudziem devītās klases skolēniem ir pēdējais brīdis izlemt- ko darīt pēc pamatskolas beigšanas? Ieskicēt savas dzīves scenāriju jauniešiem palīdzēja supervizora vadītā nodarbība, kuras laikā skolēni veica  pašvērtējumu, paplašināja priekšstatu par savu potenciālu, izvirzīja tuvākos mērķus savas karjeras attīstībai.

 

Pasākums tika īstenots projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.