Erasmus+ projekta "EUthopia" virtuālā konference

Datums: 2021.gada 26.aprīlis Autors: Dagnija Deimante, Dace Groduma-Vīriņa

Laikā, kad vēl joprojām Eiropā ir ierobežotas pārvietošanās iespējas,  Erasmus + projekta aktivitātes nevar īstenot klātienē. Tādēļ  tika organizēta virtuālā konference no 22.- 27.aprīlim. Pasākumā piedalījās 43 dalībnieki no Spānijas, Itālijas, Vācijas, Norvēģijas un Latvijas. Liepājas Valsts 1.ģimnāziju šajā konferencē pārstāvēja Terēze Laukšteina (10.b), Alise Fiļipova (10.a), Kristīne Savicka (9.d), Tīna Rubeze (10.c), Rūdolfs Kirhners (10.d) un Sebastians Šmits (10.d). Pasākumu organizēja un vadīja Dace Groduma - Vīriņa un Dagnija Deimante. 

 

Projekta ietvaros skolēni strādāja grupās, kurās bija pārstāvji no katras dalībvalsts. Konferences laikā skolēni diskutēja par Eiropas pagātni un tagadni saistībā ar tādām tēmām kā migrācija, piesārņojums un dzimumu līdztiesība. Tika meklēts kopīgais un atšķirīgais dalībvalstu vēsturē. Pēc diskusijas par pagātni un tagadni skolēni veidoja argumentus par to, kādu viņi saskata Eiropas nākotni.

 

Paralēli nopietnajam darbam grupās skolēniem bija iespēja iepazīt citu valstu kultūru, piedaloties virtuālās nacionālo ēdienu gatavošanas meistarklasēs un dodoties virtuālos ceļojumos uz dalībvalstīm. 

 

Projekta laikā veidotos video var skatīt EUthopia YouTube kontā