Erasmus+ aktualitātes

Datums: 2022.gada 6.marts Autors: Dace Groduma-Vīriņa

No 27.februāra līdz 5.martam job shadowing ietvaros ģimnāzijā viesojās Sophie Judith Burgdorf (filozofijas un vācu valodas skolotāja) no Vācijas Johann-Comenius-Schule Thesdorf un Micaela Ruiz Alonso (direktora vietniece un angļu valodas skolotāja) no Spānijas IES Gabriel Alonso de Herrera.

 

Ciemiņus ar mūsu skolu iepazīstināja 11.d klases skolnieks Daniels Brugevics. Viesošanās laikā skolotājas piedalījās 12.c un 12.b angļu valodas stundās un bioloģijas stundā, kā arī piedalījās intervijā, kur atbildēja uz Līvas Deksnes (10.c) sagatavotajiem jautājumiem. Vizītes izskaņā viesiem bija iespēja piedalīties paraugdebatē angļu valodā par tēmu “Vai sabiedrības zinātne/ pilsoniskā aktivitāte spēj risināt klimata pārmaiņas?”. Debatē piedalījās Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas debatētāji un mūsu skolas debatētāji Līva Štībele (11.c), Ance Jaunskalže (12.b) un Kārlis Tauriņš (11.d). Šī dabate tika organizēta sadarbībā ar biedrību “Debašu centrs” un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centru (ZIIC) Dabas māja.