Dabaszinātņu konkurss

Datums: 2021.gada 14.maijs

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas Metodiskā centra konkurss  dabaszinātnēs  8. – 9. klašu skolēniem

„Vēro, domā, skaidro!” 2021

 Konkursa nolikums

 

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Konkursu organizē Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas dabaszinātņu jomas skolotāji kā Metodiskā centra pasākumu.

1.2. Konkursa norises laiks - 28.aprīlis no plkst. 10.00 līdz  11.30 tiešsaistē (Zoom platformā).

1.3. Konkursa tēma 2021.gadā - pārvērtības dabā.

 

2. KONKURSA MĒRĶIS

Veicināt skolēnu interesi par dabas zinātnēm, attīstīt skolēnu erudīciju un talantus eksaktajos mācību priekšmetos.

 

3. KONKURSA DALĪBNIEKI UN PIETEIKŠANĀS

3.1. Konkursā piedalās Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu 8. un 9. klašu skolēni.

3.2. Konkursa dalībnieki līdz 22. aprīlim piesakās paši vai viņus piesaka pedagogs, izmantojot reģistrēšanās formu (skat. zemāk).

3.3. Līdz 27. aprīlim dalībnieks e-pastā, kuru norādījis reģistrējoties, saņems informāciju par konkursa norisi.

 

4. KONKURSA NORISE UN APBALVOŠANA

4.1.  Konkurss notiek vienā kārtā.

4.2. Konkursā skolēniem tiek piedāvāti 3-4 videoeksperimenti ķīmijā, bioloģijā, fizikā un ģeogrāfijā.

4.3. Konkursa dalībnieki skatās videoeksperimentus un pēc tam atbild uz vadītāja jautājumiem par šo eksperimentu.

4.4. Konkursa laikā dalībniekam ir jābūt ieslēgtai kamerai un izslēgtam mikrofonam, kas pēc lūguma jāieslēdz. Ja netiek ievēroti tiešsaistes ētikas un tehniskie noteikumi, dalībnieks tiek diskvalificēts.

4.5. Pēc 30 min starpbrīža dalībnieki pieslēdzas atkārtoti uz apbalvošanu.

4.6. Apbalvo trīs labāko rezultātu ieguvējus katrā klašu grupā ar atzinības rakstiem un nelielām balvām.

 

 

Saistītie raksti