Dabaszinātņu konkurss Liepājas 7.- 8.klašu skolēniem

Datums: 2022.gada 26.aprīlis Autors: Lilita Lepse

25.aprīlī  vairāku Liepājas skolu 7. - 8.klašu skolēnu komandu tikšanās vieta bija Zirgu sala, kur sadarbībās ar ZIIC Dabas māju mūsu skolas skolotāji  E.Sirotina, A.Gribēna, L.Lepse un F.Rekovičs organizēja un vadīja ikgadējo konkursu pamatskolas skolēniem ar mērķi popularizēt dabaszinātņu- bioloģijas, ķīmijas, fizikas un ģeogrāfijas - mācību priekšmetus. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt ne tikai savas prasmes, bet arī uzzināt un apgūt ko jaunu, darbojoties 5 izveidotajās stacijās. Paldies par atsaucību un dalību J.Raiņa 6.vidusskolas, 15.vidusskolas, 3.pamatskolas, J.Čakstes 10.vidusskolas, Katoļu pamatskolas un ģimnāzijas skolu komandām! Uz tikšanos atkal pēc gada!

 

Rezultāti:

Katoļu pamatskola - 1.vieta

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija - 1.vieta

3.pamatskola - 2.vieta

J.Čakstes 10.vidusskola - 3.vieta