Dabaszinātņu konkurss

Datums: 2023.gada 30.marts

Konkurss 7.– 9. un 10. – 11. klašu skolēniem

“Liepāja – mūsu planēta” dabaszinātnēs 2023

 

NOLIKUMS

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Konkursu piedāvā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas metodiskais centrs.

1.2. Konkursa nolikums ir publicēts Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas mājas lapā.

1.3. Jebkuru nepieciešamu papildu informāciju par konkursa norisi var iegūt no kontaktpersonas: Felikss Rekovičs, felikss.rekovics@liepaja.edu.lv

1.4. Konkursa norises laiks 26.aprīlis 13.00 – 15.00 Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā un Jūrmalas parka teritorijā.

1.5. Konkursa tēmas 2023.gadā: parka teritorijas dzīvie organismi, fizikālās parādības un procesi, vielu sastāvs, antropogēnā ietekme uz vidi.

1.6. Paredzēta teorētiska un praktiska darbība doto tēmu ietvaros.

 

2. KONKURSA MĒRĶIS

Veicināt skolēnu interesi par dabas zinātnēm, attīstīt skolēnu erudīciju un talantus eksaktajos mācību priekšmetos.

 

3. KONKURSA DALĪBNIEKI UN PIETEIKŠANĀS

3.1. Konkursā piedalās skolēni 7. – 9. klašu un 10. – 11. klašu grupās, veidojot komandu. Komandas sastāvā 4 skolēni pamatskolas posmā un 4 skolēni vidusskolas posmā.

3.2. Konkursa dalībnieks piesaka sevi pats vai to izvirza pedagogs, aizpildot reģistrācijas formu, pieejama šeit: https://ej.uz/dabazinātņukonkurss

3.3. Reģistrācija konkursam norit līdz 17. aprīlim.

3.4. Pēc reģistrācijas (līdz 24. aprīlim), skolēns un/vai pedagogs uz norādīto e-pasta adresi saņems precizētu informāciju par konkursa norisi.

 

4. KONKURSA NORISES KĀRTĪBA UN APBALVOŠANA

4.1. Konkursam ir 1 kārta.

4.2. Konkursa atklāšana Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas aulā.

4.3. Dalībnieku komandām līdzi jābūt viedtālrunim vai planšetdatoram ar instalētu aplikāciju Actionbound un interneta pieslēgumu.

4.4. Dalībnieki ģērbjas atbilstoši laika apstākļiem.

4.5. Dalībniekam ir jāievēro drošības un ētikas noteikumi, pretējā gadījumā dalībnieka grupa tiek diskvalificēta no konkursa.

4.6. Konkursa laureātus, atzinības balvu saņēmējus godina konkursa noslēgumā pēc rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas aulā. Rezultāti nav apstrīdami.

 

 

Saistītie raksti