Kalendārs


< Februāris, 2023 >

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
1

· Olimpiāde

· Skola2030

· Skola2030

2

· Diskusija

· Saruna

3

· Skola2030

4
5
6Reģistrēšanās

· Konkurss

· MC

· Praktikums

· Talantu skola

7

· Informatīva sanāksme

· Olimpiāde

· Talantu skola

· Nodarbība

· Nodarbība

8

· MC

· Skola2030

9

· Olimpiāde

10

· Olimpiāde

· Tikšanās

· Apzinātības stunda

· Skola2030

11
12
13

· Praktikums

· Talantu skola

14

· Erasmus+

· Sanāksme

· Talantu skola

· Skola2030

· Nodrarbība

15

· MC

· Skola2030

· Skola2030

16

· Konkurss

· MC

· Seminārs

17

· Sanāksme

· ne Tīrās dejas

18

· Talantu skola

19
20

· Olimpiāde

· MC

· Praktikums

· Skola2030

· Top kauss

· Talantu skola

· Erasmus+

· Erasmus+

21MP

· Sarunas

· Sadarbības laiks

· Sanāksme

· Saruna

· Talantu skola

· MC

· Skola2030

· Nodarbība

22

· Konkurss

· Seminārs

· Apmācība

· Skola2030

· Skola2030

· Saruna

23

· Konkurss

· Olimpiāde

· Labdarības koncerts

· Saruna

24

· Olimpiāde

· Seminārs

· Akcija

· Konkurss

· Apzinātības stunda

· Skola2030

· Skola2030

25

· Talantu skola

26
27

· Saruna

· Saruna

· Praktikums

· Top kauss

· Erasmus+

· Talantu skola

28

· Erasmus+

· Sadarbības laiks

· Saruna

· Nodarbība

· MP

· Talantu skola

Notikumi 01.02.2023

Reģistrēšanās

Pedagogu reģistrēšanās dalībai Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKĀ CENTRA meistarklasēm februārī

 

Informācija, iespēja reģistrēties šeit: https://www.lvg.lv/event/25

Erasmus+

Erasmus+ projekta aktivitāte: viesi no Itālijas

 

Skolā viesojas skolēnu un skolotāju grupa no Itālijas I.I.S.S. "Alessandro Greppi"

Foto sesija

Ģimnāzijas Foto sesija

 

Klašu un skolotāju kolektīva fotografēšanās laiki e-klases jaunumos.

Olimpiāde

Plkst. 10:00

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12. klasei (tiešsaistē)

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9

Skola2030

Plkst. 16:00

ATTĀLINĀTI. Skola2030 Sociālās zinātnes II konsultācija

 

Pieteikšanās ŠEIT

Skola2030

Plkst. 16:00

ATTĀLINĀTI. Skola2030 Vēsture II konsultācija

 

Pieteikšanās ŠEIT


Opcijas

 Olimpiādes

 Konkursi

 Skolas pasākumi

 Brīvdienas

 Valsts pārbaudes darbi

 Sports

 Citi

 Pilsētas, reģiona, valsts pasākumi ģimnāzijā/ tālākizglītība

 Informatīvās sanāksmes

 Sadarbības laiks