Kalendārs


< Novembris, 2022 >

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
1

· Informatīva sanāksme

· Talantu skola

2

· Skola2030

· Skola2030

· Vecāku sapulce

3

· Olimpiāde

· Vecāku diena

· Skola2030

· Sarunas

4

· Debates

· Sanāksme

· Skola2030

5
6Erasmus+
7SacensībasOlimpiāde

· Praktikums

· Skola2030

· Talantu skola

· Erasmus+

8

· Talantu skola

· Pasākums

· Laiks nekur nepazūd

9Sacensības

· Kursi

· Kursi

· Skola2030

· Skola2030

· Vecāku sapulce

10Erasmus+

· Pasākums

· Skola2030

· Seminārs

11

· Lāčplēša diena

12
13
14

· Olimpiāde

· Bermonitāde

· Praktikums

· Talantu skola

· Skola2030

15

· Sanāksme

· Talantu skola

· Skola2030

· Nodarbība

16

· Konference

· Erasmus+

· Skola2030

17

· Pasākums

18Erasmus+

· Pasākums

19

· Talantu skola

20
21Reģistrēšanās

· Skola2030

· Praktikums

· Talantu skola

22

· Sanāksme

· Sanāksme

· Talantu skola

· Pasākums

· Skola2030

· Vecāku sapulce

23Metodiskā padome

· Skola2030

· Sanāksme

· Skola2030

· Skola2030

24

· Olimpiāde

· Skola2030

25Reģistrēšanās

· Līdzpārvalde

· Skola2030

· Apzinātības stunda

· Skola2030

· Skola2030

26

· JAL

27
28

· MC

· Praktikums

· MC

· Sanāksme

· Talantu skola

29

· Informatīva sanāksme

· Labbūtības stunda

· MP

· Talantu skola

· Pasākums

30

· Pieredze

· Olimpiādes

· Labbūtības stunda

· Sanāksme

· Seminārs

· Vecāku sapulce

Notikumi 01.11.2022

Informatīva sanāksme

Plkst. 08:30

Informatīva sanāksme Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājiem: Erasmus+ aktualitātes par skolotāju mobilitāti

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9, 7.kab.

Talantu skola

Plkst. 16:00

Talantu skola matemātikā Liepājas 7. - 8.klašu skolēniem

 

J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Alejas iela 16, 29.kab.


Opcijas

 Olimpiādes

 Konkursi

 Skolas pasākumi

 Brīvdienas

 Valsts pārbaudes darbi

 Sports

 Citi

 Pilsētas, reģiona, valsts pasākumi ģimnāzijā/ tālākizglītība

 Informatīvās sanāksmes

 Sadarbības laiks