Kalendārs


< Septembris, 2022 >

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
1

· Zinību diena

2

· Sporta diena

· Sanāksme

3
4
5Sarunas

· Sanāksme

· Erasmus+

6

· Sanāksme

· Sanāksme

· Kursi

7

· Skola2030

· Skola2030

8Erasmus+

· Sanāksme

· Skola2030

· Skola2030

9

· Skola2030

10
11
12Sarunas

· Sanāksme

· Sanāksme

· Skola2030

13

· Tikšanās

· Sanāksme

· Skola2030

· Skola2030

14

· Vēlēšanas

· Izloze

· Kodols

· Skola2030

· Skola2030

· Skola2030

· Skola2030

· Skola2030

15

· Skola2030

· Skola2030

· Skola2030

· Skola2030

· Skola2030

16

· Seminārs

· Sanāksme

· Erasmus+

· Skola2030

· Skola2030

· Skola2030

17
18
19Erasmus+
20

· Kursi

21

· Sanāksme

· Sanāksme

· LU SIIC kurss

22

· Kursi

23Projekts

· Skola2030

· Seminārs

24

· Debates

25
26

· Sanāksme

· Erasmus+

· Vecāku sapulce

27

· Vecāku sapulce

28

· Konference

· Vecāku sapulce

29

· Konference

· Seminārs

30

Notikumi 01.09.2022

Zinību diena

Plkst. 10:00

Zinību diena

 

1.septembris - Zinību diena.
10.00 Svinīgais pasākums skolas pagalmā
10.30 Klases stunda


Opcijas

 Olimpiādes

 Konkursi

 Skolas pasākumi

 Brīvdienas

 Valsts pārbaudes darbi

 Sports

 Citi

 Pilsētas, reģiona, valsts pasākumi ģimnāzijā/ tālākizglītība

 Informatīvās sanāksmes

 Sadarbības laiks