Kalendārs


< Septembris, 2021 >

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
1

· Zinību diena

2

· Sporta diena

· Tikšanās

3

· Klašu pārgājieni

· Soli pa solim

4
5
6

· Pasākums

· Pasākums

· Konsultācija skolotājiem

7

· Sarunas

· Informācija

Reģistrēšanās

· Pasākums

· Pasākums

8

· Sarunas

9

· Sarunas

· Konsultācija skolēniem

10
11
12
13

· Konsultācija skolēniem

· Sadarbības laiks

14

· Sarunas

· Skola2030

15

· Sarunas

· Jauniešu diskusija

· Skola2030

· Sarunas

· Sarunas

16

· Sanāksme

· Konsultācija skolēniem

· Sanāksme

ŠODIEN 17

· Sarunas

18
19
20

· Vēlēšanas

· Konsultācija skolotājiem

· Sanāksme

21

· Sarunas

· Aktuālo jautājumu pieteikšana

· Sanāksme

· Sanāksme

· Skola2030

· Skola2030

22

· Aktuālo jautājumu pieteikšana

· Kursi

· Skola2030

· Konsultācija skolēniem

· Sanāksme

23

· Aktuālo jautājumu pieteikšana

· Sarunas

· Sadarbības laiks

· Skola2030

24

· Aktuālo jautājumu pieteikšana

Seminārs
25
26
27
28
29
30

Notikumi 17.09.2021

Sarunas

Individuālās sarunas ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogiem par metodisko darbu: Tehnoloģiju MK kolēģi (iepriekš piesakoties)

 

Informācija 19.augusta e-klases vēstulē VAI e-klases jaunumos "MK vadītājiem, dalībniekiem"


Opcijas

 Olimpiādes

 Konkursi

 Skolas pasākumi

 Brīvdienas

 Valsts pārbaudes darbi

 Sports

 Citi

 Pilsētas, reģiona, valsts pasākumi ģimnāzijā/ tālākizglītība

 Informatīvās sanāksmes

 Sadarbības laiks