Kalendārs


< Oktobris, 2019 >

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
1

· Sanāksme

· Talantu skola

· Praktikums

2

· Talantu skola

· Kross

3

· Vecāku sapulce

· Vecāku sapulce

4
5
6
7

· Olimpiāde

· Skolas padomes tikšanās

8

· Sanāksme

· Sanāksme

· Praktikums

· Talantu skola

· Vecāku sapulce

9

· Vecāku sapulce

· Vecāku sapulce

10

· Vecāku diena

· Nodarbība 9.kl. vecākiem

· Vecāku sapulce

11

· Grāmatu klubs

· Olimpiāde

· Konference

· Koncerts

12

· Talantu skola

· Ģeogrāfu skola

13
14

· Sacensības florbolā

· Erasmus+

· Vecāku sapulce

15

· Pasākums

· Praktikums

· Talantu skola

16

· Sanāksme

· Konkurss

17

· Kursi

· Sanāksme

· Nodarbība

· Vecāku sapulce

· Vecāku sapulce

· Vecāku sapulce

18

· Kursi

· Spēle

· Kursi

19
20
21

· Seminārs

Rudens brīvdienas
22
23

· Pieredzes apmaiņa

· Kursi

24

· Sanāksme

25
26
27
28

· Parlamenta sēde

29

· Sanāksme

· Praktikums

· Talantu skola

· Sanāksme

· Olimpiāde

· Skola2030

30

· Jauno biologu skola

· Vecāku sapulce

· Konkurss

· Talantu skola

31

· Olimpiāde

· Ekskursija

Notikumi 01.10.2019

Erasmus+

Erasmus+ projekta "EUthopia" koordinatoru tikšanās

 

Hadsel videregående skole og fagskole, V. D. Hals gate 10, 8450 Stokmarknes, Norvēģija

Sanāksme

Plkst. 8:30

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju sanāksme "Ievadvērtēšana pašvadītas mācīšanās prasmju diagnostikai"

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 7.kab.

Talantu skola

Plkst. 16:00

Talantu skola matemātikā 7. - 8.klašu skolēniem (nodarbības vada Nelima Skudrovska)

 

Liepājas Jāņa Čakstes 10. vidusskola, Rožu 10, 29.kab.

Praktikums

Plkst. 16:00

Matemātikas olimpiādes praktikums 9.-12.klašu skolēniem (nodarbības vada Dace Kūma)

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9, 29.kab.


Opcijas

 Olimpiādes

 Konkursi

 Skolas pasākumi

 Brīvdienas

 Valsts pārbaudes darbi

 Sports

 Citi

 Pilsētas, reģiona, valsts pasākumi ģimnāzijā/ tālākizglītība

 Informatīvās sanāksmes