Kalendārs


< Februāris, 2020 >

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
1
2

· Olimpiāde

3

· Konkurss

· Darbu labošana

4

· Olimpiāde

· Sanāksme

· Vecāku sapulce

· Konkurss

· Kursi

· Praktikums

· Talantu skola

5Veselīgs dzīvesveids

· KORU KARI

· Kursi

6

· Nodarbība

· Konkurss

· Konkurss

7

· Olimpiāde

8

· Talantu skola

9
10

· Sanāksme

11

· Sanāksme

· Olimpiāde

· Kursi

· Praktikums

· Talantu skola

12Erasmus+

· Seminārs

· Kursi

· Talantu skola

13

· Olimpiāde

· Salidojums

· Izstāde

14

· "neTīrās dejas"

· Olimpiāde

· Olimpiāde

15
16

· Olimpiāde

17Turnīrs

· Seminārs

· Koru kopmēģinājums

· Konkurss

· Konkurss

18

· Sanāksme

· Koris

· Darbu labošana

· Praktikums

· Talantu skola

19

· Olimpiāde

· Konkurss

· Olimpiāde

· Talantu skola

20

· Vecāku diena

· Konkurss

· Olimpiāde

21

· Izrāde

· Talantu skola

· Olimpiāde

22
23

· Salidojums

24

· Seminārs

Turnīrs

· Olimpiāde

· Pasākums

· Erasmus+

· Sarunas

25

· Sanāksme

· Sanāksme

· Pasākums

· Talantu skola

· Praktikums

Turnīrs
26Olimpiāde

· Sanāksme

· Sanāksme

· Talantu skola

· Talantu skola

27

· Nodarbība

· Pasākums

· Spēļu vakars

28

· Konference

· Grāmatu klubs

ŠODIEN 29

· Jauno ķīmiķu skola

· Jauno ģeogrāfu skola

Notikumi 29.02.2020

Jauno ķīmiķu skola

Plkst. 10:30

Jauno ķīmiķu skola

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija, 25.kabinets

 

Dalības maksa 1,50 EUR

Jauno ģeogrāfu skola

Plkst. 11:00

Jauno ģeogrāfu skola - Kurzemes skolu komandu olimpiāde

 

Liepājas pilsētas Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskola, Rīgas 50, Liepāja, LV-3401, Latvija


Opcijas

 Olimpiādes

 Konkursi

 Skolas pasākumi

 Brīvdienas

 Valsts pārbaudes darbi

 Sports

 Citi

 Pilsētas, reģiona, valsts pasākumi ģimnāzijā/ tālākizglītība

 Informatīvās sanāksmes