Kalendārs


< Decembris, 2020 >

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
1

· Sanāksme

· Sanāksme

· Konsultācija

· Talantu skola matemātikā

· Sarunas

· Konsultācija

2

· Pieredzes stāsts

· Konsultācija

· Sarunas

· Praktikums

3

· Konsultācija

4

· Pieredzes stāsts

· Konsultācija

ŠODIEN 5

· Jauno biologu skolas

6
7

· Sanāksme

· Konsultācija

· Talantu skola fizikā

· Konsultācija

8

· Sanāksme

· Sanāksme

· Sanāksme

· Sanāksme

· Sanāksme

· Pieredzes stāsts

· Sanāksme

· Talantu skola matemātikā

· Konsultācija

· Sanāksme

9

· Pieredzes stāsts

· Praktikums

10

· Olimpiāde

· Pieredzes stāsts

· Konsultācija

· Sadarbības laiks

· Sarunas

11

· Konsultācija

12

· Jauno ģeogrāfu skola

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Notikumi 05.12.2020

Attālinātā mācīšanās

Attālinātā mācīšanās

Jauno biologu skolas

Plkst. 11:00

ATTĀLINĀTI. Jauno biologu skolas nodarbība Liepājas pilsētas 9.-12.klašu skolēniem "Asinsrite"

 

Zoom platformā


Opcijas

 Olimpiādes

 Konkursi

 Skolas pasākumi

 Brīvdienas

 Valsts pārbaudes darbi

 Sports

 Citi

 Pilsētas, reģiona, valsts pasākumi ģimnāzijā/ tālākizglītība

 Informatīvās sanāksmes

 Sadarbības laiks