Kalendārs


< Janvāris, 2023 >

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
1
2
3
4
5

· Sanāksme

· Seminārs

6
7
8
9Olimpiāde
10

· Nodarbība

· Talantu skola

· Nodarbība

11Reģistrēšanās

· Skola2030

12

· Olimpiāde

· ZPD

13

· Skola2030

· Apzinātības stunda

14
15
16

· Kodols

· Praktikums

· Skola2030

· Erasmus+

17

· Mācību darbs

· Sanāksme

· Talantu skola

· Skola2030

· Nodarbība

· Nodarbība

18

· Seminārs

· Skola2030

· Skola2030

· Skola2030

19

· Sporta pasākums

· Olimpiāde

· Sarunas

· MC

· Skola2030

· Sanāksme

· Sapulce

20

· Olimpiāde

21

· Talantu skola

22
23Sacensības

· Olimpiāde

· Praktikums

· Skola2030

· Talantu skola

24MP

· Sanāksme

· Sanāksme

· Izloze

· Talantu skola

· Skola2030

· Nodarbība

25

· Olimpiāde

· Seminārs

· Seminārs

· Skola2030

· Skola2030

· Sarunas

26Reģistrēšanās

· Vecāku diena

ŠODIEN 27

· Kontakts

· Pieredze

· Apzinātības stunda

· Skola2030

28Erasmus+
29
30
31

Notikumi 27.01.2023

Sacensības

Liepājas valstspilsētas starpskolu sacensības florbolā 8.-9.klašu skolēniem

 

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, Oskara Kalpaka iela 96, Liepāja, LV-3405, Latvija

MP

Iespēja Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogiem: aktuālo jautājumu pieteikšana Metodiskās padomes sanāksmei 31.janvārī

 

29.novembra MP sanāksmes darba kārtība šeit: https://www.lvg.lv/section/top/metodisk-padome/365/  

 

Tā kā skolas darbā ir 5 nemainīgas caurvijas - mācību saturs, vērtēšana, plānošana, metodika, sadarbība ar vecākiem-, tad savu dažādo jautājumu  varat saistīt ar kādu no tām. 

 

Jautājumu var pieteikt līdz 27.janvārim, uzrakstot  e-klasē vai sazinoties personiski ar Kristīni Rozi

Reģistrēšanās

Pedagogu reģistrēšanās dalībai Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKĀ CENTRA meistarklasēm februārī

 

Informācija, iespēja reģistrēties šeit: https://www.lvg.lv/event/25

Kontakts

Plkst. 10:00

ATTĀLINĀTI. JSPA iniciatīvas projektu konkursa "Kontakts" noslēguma pasākums skolēnu pašpārvaldēm

 

2022.gadā 127 skolās tika īstenotas pašpārvalžu iniciatīvas konkursa "Kontakts" ietvaros, tai skaitā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā.  Skolas komanda aicināta piedalīties  tiešsaistes noslēguma pasākumā Zoom platformā, daloties ar savu pieredzes stāstu par projektā paveikto.

Pieredze

Plkst. 12:00

Druvas vidusskolas vadības komandas viesošanās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Konferenču zāle

Apzinātības stunda

Plkst. 14:30

Apzinātības stunda

 

Ksenijas Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija

Skola2030

Plkst. 15:00

ATTĀLINĀTI. Skola2030 Svešvalodu konsultācija

 

9.klases VPD svešvalodā
Pieteikšanās ŠEIT


Opcijas

 Olimpiādes

 Konkursi

 Skolas pasākumi

 Brīvdienas

 Valsts pārbaudes darbi

 Sports

 Citi

 Pilsētas, reģiona, valsts pasākumi ģimnāzijā/ tālākizglītība

 Informatīvās sanāksmes

 Sadarbības laiks