„Satiekamies atcerēties. Baltijas valstis – paverdzinātas māsas”

Datums: 2013.gada 30.oktobris Autors: Signe Berga

No 21.-23.10. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika projekta „Meeting in Commemoration: Baltic States – Repressed sisters” („Satiekamies atcerēties. Baltijas valstis – paverdzinātas māsas”) aktivitātes.

Trīs dienu laikā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un Liepājas Centra sākumskolas 6 klašu skolēni iepazinās ar instalācijām, piedalījās interaktīvās nodarbībās, kurās tika apskatīta deportāciju tēma.
23.10. ģimnāzijā viesojās skolēnu un skolotāju grupa no Mažeiķu vidusskolas un Yurbarko Vytauto Didžiojo vidusskolas. Viesi uzstājās ar literāri muzikālu kompozīciju, kuras laikā tika izstāstīta mūsu tautu kopīgā vēsture.

Noslēgumā notika lietuviešu un ģimnāzijas jauniešu tikšanās- diskusija, kurā piedalījās bijušie represētie – Arnolds Treide, Velta Blauzde, Maruta Grietēna. Emocionālā gaisotnē tika stāstītas skaudrās atmiņas par izsūtījumā pārdzīvoto. Noslēgumā bijušie represētie izteica savu vēlējumu jauniešiem: Mīlēt savu dzimto zemi un nekad neaizmirst tās skaudro vēsturi!