Suminām Līvi Lāmu!

Datums: 2012.gada 20.maijs

PAR KO MAN NEIZNĀK DZEJA IZ MANĀM SIRDSSĀPĒM? 
Pavasarī Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludināja radošo darbu konkursu PAR KO MAN NEIZNĀK DZEJA IZ MANĀM SIRDSSĀPĒM? 15 līdz 19 gadus veciem jauniešiem. Konkursa darbs varēja būt pētījums par Raiņa daiļrades, biogrāfijas vai ideju pasaules aspektiem, domraksts, literārs darbs (īsais stāsts, eseja, vēstule, luga vai dramatisks fragments utt.)
Galvenās balvas ieguva:

1.vieta – Kristers Zariņš (Rencēnu pamatskola) „Raiņa vientulība un modernās sabiedrības atsvešinātības globālā problēma”

2.vieta – Santa Taimiņa (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) „Raiņa un mani ģimnāzijas gadu dzīvesceļa un dzīves vērtību meklējumi”

3.vieta – Līvis Lāma (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija) „Vai maināmies uz augšu?”