Laiks nekur nepazūd

Datums: 2012.gada 4.maijs

Laiks nekur nepazūd. Laiks ierakstīts un iezīmēts grāmatas lapaspusēs. 28.maijā pēcpusdienā notika Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu 2.radošo darbu krājuma „Laiks nekur nepazūd” atvēršanas svētki. 1.krājums ieguva godalgotu vietu Latvijas skolu literāro gadagrāmatu konkursā, tādēļ ar nepacietību tika gaidīta 2.krājuma atvēršanas svinības. Darbu autori iepazīstināja ar darbu fragmentiem, atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem par literāro procesu. Radošo darbu krājums ir viena no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas veiksmēm, kas apliecina, ka skolēni var un spēj rakstīt, radīt, izpausties radoši. Krājums ieguvis arī absolventu ievērību, tādēļ tajā publicēti arī to skolēnu darbi, kas nu jau pārstāv augstākās mācību iestādes. Nākamajā krājumā, kas noteikti būs, savu vietu atradīs arī to skolēnu darbi, kas vēlēsies atgādināt, ka viņi ir bijuši saistīti ar Liepājas Valsts 1.ģimnāziju, jo skola ir iedevusi tos spārnus, kas paceļ pāri ikdienības miglas plīvuram. Tādēļ mēs gaidām, sagaidām un palaižam pasaulē skolēnus, kam svarīga ir radošā darbība un kas ģimnāzijas vārdu nesīs gan Latvijā, gan pasaulē. Paldies autoriem, skolas direktoram un skolotājiem, kas palīdzēja pasaulē nākt 2. radošo darbu krājumam, lai pierādītu, ka laiks nekur nepazūd. Tas dzīvo mūsos un mūsu labajos darbos, kas ļauj paskatīties uz pasauli citādām, daudz redzīgākām acīm.

 

Laiks nekur nepazūd