Kvalitātes balva

Datums: 2012.gada 10.septembris

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija ieguvusi 3 Kvalitātes balvas no 6 par sasniegumiem pagājušajā mācību gadā: 

  • Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai Ls 1000 par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos;
  • Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai Ls 500 par sasniegumiem latviešu valodas centralizētajā eksāmenā;
  • Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai Ls 500 par sasniegumiem svešvalodu centralizētajā eksāmenā.