Attālinātā mācīšanās: 26.oktobris - 6.aprīlis

Datums: 2021.gada 23.februāris

Ministru kabinets pagarinājis ārkārtas situāciju Latvijā līdz 2021. gada 6. aprīlim.

 

Turpināsies attālinātais mācību process.

 

Skolēniem tiks piedāvāts nedēļas mācību plāns e-klases dienasgrāmatā.