Attālinātā mācīšanās: 26.oktobris - 7.februāris

Datums: 2021.gada 15.janvāris

Ministru kabinets pagarinājis ārkārtas situāciju Latvijā līdz 2021. gada 7. februārim.

 

Turpināsies attālinātais mācību process.

 

Skolēniem tiks piedāvāts nedēļas mācību plāns e-klases dienasgrāmatā.