Atrodi sevi domājot un rakstot!

Datums: 2018.gada 14.jūnijs

Kultūrizglītojošo pasākumu cikla Atrodi talantu sevī ietvaros 13.jūnijā notika Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas rīkotās 3.konferences Radoši meklējumi pedagoģijā: teorija un prakse ieskaņas pasākums.

 

Tā kā skolas konferences saturiskos lokus tradicionāli atbalso skolas izdevums Ģimnāzijas raksti, tad  pasākuma programmā bija 2 svarīgi notikumi: Ģimnāzijas rakstu 6. krājuma atvēršana un meistarklase Talants domāt par procesiem.

 

25 rakstu 27 autori, kuru vidū ir gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas absolventi, izglītības jomas eksperti un arī vecāki, Ģimnāzijas rakstu 6. krājumā atklājuši savus uzskatus gan par izglītības vajadzību, pieejamību, iespējām, kas tiek dotas visiem (bet kā tās  izmantotas?), par rakstu autoru novērotajām digitālā laikmeta zīmēm skolas ikdienā, par jaunrades iespējām skolā, par starpdisciplinārās pieejas vietu mācību procesā, par pašvadītās mācīšanās vajadzību un jau apzinātajām izpausmēm.

 

Krājumu atverot, ar savu rakstīšanas pieredzi dalījās 8.B klases skolniece Megija Mērija Zabe, kura bija viena no rakstītājām par digitālā laikmeta zīmēm skolā. 12.C klases skolēni Natālija Pūce un Renārs Spinga atklāja savas “C” klases pieredzes stāstu par to, kā izmantot jaunrades iespējas skolā, pašvadīt savu mācību procesu un, protams, kā apzināti izmantot savu talantu rakstot.

 

Skolotāja Vintra Braša un 11.C klases skolniece Aiva Tālberga, kuras vieno kopīga interese par kultūru un pieredze, piedaloties Latvijas Kultūras kanona rīkotajos konkursos un radot unikālus kultūras produktus (piemēram, galda spēli par nozīmīgām Latvijas kultūras vērtībām), atklāja savu izpratni par kultūru kā ikviena cilvēka dzīves nozīmīgu sastāvdaļu, kas detalizētāk izklāstīta V.Brašas rakstā.

 

Meistarklasi Talants domāt par procesiem vadīja laikraksta Kurzemes Vārds žurnāliste Anda Pūce, daloties medijpratības zinībās, savā žurnālistes pieredzē un pasākuma dalībnieku auditorijā aktualizējot jautājumu, piemēram,  par to, cik svarīgi, piedaloties sabiedriskās domas veidošanā arī kā raksta autoram, atbildīgi  izteikt savu viedokli.

 

Lai Ģimnāzijas rakstu 6.krājums rosina ikviena vēlmi un entuziasmu piedalīties iespējām bagātajā skolas tapšanas procesā par labu un efektīvu skolu!

 

Interesentus gaidīsim konferencē Radoši meklējumi pedagoģijā: teorija un prakse 2018.gada novembrī.