PROJEKTU UN ZPD REĢISTRĒŠANĀS FORMA

No 2018.gada 9.janvāra līdz 2018.gada 16.janvārim katram Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 8. un 10.klases skolēnam jāizvēlas sava projekta vai zinātniski pētnieciskā darba tēma no skolotāju piedāvātā tēmu klāsta.


8.klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja izstrādāt projekta darbu, ja jau nav sākts pētnieciskais darbs kādā mācību priekšmetā ar mērķi piedalīties Liepājas 7. – 9.klašu skolēnu pētniecisko darbu konferencē.


10.klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja šobrīd izvēlēties – izstrādāt projektu vai uzsākt zinātniski pētnieciskā darba izstrādi.


Ja skolotājs rakstījis "skolēna ieteikta tēma", tad jums ir iespēja to piedāvāt pašiem.


Lūdzu, izmantojiet savu e-klases lietotājvārdu un paroli, lai reģistrētos!


Darba izstrāde tiks uzsākta Projektu nedēļā (22.-26.janvāris). Pirms pirmās Projektu dienas (22.janvārī) noteikti sazinieties ar savu izvēlēto darbu vadītāju!

 

 

Reģistrācija slēgta!

 

Reģistrēto skolēnu saraksts