ZPD REĢISTRĒŠANĀS FORMA

No 2019.gada 28.janvāra līdz 2019.gada 15.februārim katram Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolēnam tiek piedāvāta iespēja izvēlēties sava zinātniski pētnieciskā darba tēmu no skolotāju piedāvātā tēmu klāsta.


Ja skolotājs rakstījis "skolēna ieteikta tēma", tad jums ir iespēja to piedāvāt pašiem.


Lūdzu, izmantojiet savu e-klases lietotājvārdu un paroli, lai reģistrētos!


Darba izstrāde tiek uzsākta 2019.gada janvārī, un darbs jāpabeidz 2020.gada janvārī.


Pirms reģistrēties, ieteicams konsultēties ar savu izvēlēto darbu vadītāju!

 

 

Reģistrācija slēgta!

 

Reģistrēto skolēnu saraksts