ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU TĒMAS

No 2019.gada 28.janvāra līdz 2019.gada 15.februārim katram Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolēnam tiek piedāvāta iespēja izvēlēties sava zinātniski pētnieciskā darba tēmu no skolotāju piedāvātā tēmu klāsta.


Ja skolotājs rakstījis "skolēna ieteikta tēma", tad jums ir iespēja to piedāvāt pašiem.


 

Reģistrēšanās forma


Skolotājs Tips Tēma Vietas Reģistrētie skolēni
Aiga Jaunskalže ZPD Skolēna ieteikta tēma veselības zinātnē Nav brīvas vietas Undīne Una Heidemane (10.b)
ZPD Skolēna ieteikta tēma par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem Nav brīvas vietas Agneta Plāciņa (10.b)
ZPD Skolēna ieteikta tēma ekoloģijā Nav brīvas vietas Evija Kreba (10.b)
ZPD Skolēna ieteikta tēma Nav brīvas vietas Ance Flakse (10.d)
ZPD Skolēna ieteikta tēma Nav brīvas vietas Daniela Elizabete Karlsone (10.a)
Aivis Tālbergs ZPD Skolēna ieteikta tēma Brīva 1 vieta
Ārijs Orlovskis ZPD Politisko ideoloģiju būtība un attīstība Brīvas 2 vietas
Arnolds Šablovskis ZPD Elektroenerģijas iegūšana sporta zālē Brīva 1 vieta
Artis Freimanis ZPD Matemātikas paradoksi Brīva 1 vieta
Baiba Mackiala ZPD Zvejniekciemi Kurzemes piekrastē Brīva 1 vieta Dāvis Dāvids Eleris (10.d)
Dace Groduma-Vīriņa ZPD World School Debate Format in English language classroom Nav brīvas vietas Nikola Anna Pelnēna (10.d)
ZPD Spēļu izmantošana angļu valodas apguvē Brīva 1 vieta
Dagnija Deimante ZPD Analysis of a literary work by an English author Brīva 1 vieta
ZPD Translation of a literary work Brīva 1 vieta
ZPD Applied Strategies in Learning English Brīva 1 vieta
Dagnija Šimanska ZPD Skolēna ieteikta tēma Brīva 1 vieta
Elizabete Sirotina ZPD Skolēna ieteikta tēma Nav brīvas vietas Kristiāns Vilnis Reineks (10.b)
Ilva Vilkavecka (10.b)
Amanda Radava (10.b)
Evija Spūle ZPD Fizisko aktivitāšu ietekme uz sekmēm matemātikā Brīva 1 vieta
Felikss Rekovičs ZPD Klimatiskās izmaiņas Liepājas aprinķī Brīva 1 vieta
ZPD Skolēna ieteikta tēma (vides sfēra) Nav brīvas vietas Ričards Novikovs (11.d)
Gaļina Šestakova ZPD Реализация речевых актов в русской и латышской лингвокультурах Nav brīvas vietas Veronika Jociene (10.b)
Ieva Mažeika (10.b)
ZPD Мотивация в процессе номинации Nav brīvas vietas Arina Čičko (10.d)
Ieva Lanka ZPD Sportista uzturs konkrētā sporta veidā Nav brīvas vietas Ance Šeflere (10.b)
ZPD Karjeras iespējas sportā Nav brīvas vietas Kristers Jaunzemis (10.b)
ZPD Zinātņu apguve sporta stundā Nav brīvas vietas Stefānija Vecvagare (10.b)
ZPD Aktīvo paužu pielietošanu Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7. un 8. klasē. Nav brīvas vietas Patrīcija Špaka (10.b)
Dana Šēra (10.b)
ZPD Vegānisma ietekme uz cilvēka veselību Nav brīvas vietas Linda Astrauska (10.b)
Aleksa Kriķe (10.a)
Ināra Vilgerte ZPD Jaunvārdi kādā preses izdevumā Brīva 1 vieta
ZPD Skolēna ieteikta tēma Brīva 1 vieta
Ineta Drēže ZPD Skolēna ieteikta tēma Brīva 1 vieta
ZPD Filmu nozīme vēstures apguvē Nav brīvas vietas Agnija Ažēna (10.b)
ZPD Skolēna ieteikta tēma (skolas vēsture) Brīva 1 vieta
Inga Holande ZPD Learning English beyond the school classroom Brīva 1 vieta
ZPD British English versus American English Brīva 1 vieta
ZPD The phenomenon of Mr Men and Little Miss books by Roger Hargreaves Brīva 1 vieta
Kristīne Gundarina ZPD Skolēna ieteikta tēma, kas saistīta ar otrreizējās pārstrādes materiālu izmantošanas iespējas dizaina priekšmetu radīšanā skolas vides apstākļos Brīva 1 vieta
Kristīne Roze ZPD Skolēna ieteikta tēma literatūrā, piem., pilsētvide ... (latviešu autora) prozas darbā Brīva 1 vieta
Līga Tālberga ZPD Liriskais varonis Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas radošo darbu krājumos "Laiks nekur nepazūd" Brīva 1 vieta
ZPD Teksti Liepājas pilsētvidē Brīva 1 vieta
ZPD Skolēna ieteikta tēma Nav brīvas vietas Kitija Bartonika (10.a)
Māris Gulbis ZPD Virtuālā realitāte skolā Nav brīvas vietas Estere Juzupa (10.b)
ZPD Skolēna ieteikta tēma Brīva 1 vieta Jānis Straume (10.c)
Normunds Dzintars ZPD Valodas līdzekļi reklāmās Brīva 1 vieta
Sandra Šulme ZPD Skolēna ieteikta tēma matemātikā Brīva 1 vieta
Signe Berga ZPD Leksika filmā "Kriminālās ekselences fonds" Brīva 1 vieta
ZPD Kora tradīcijas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā Brīvas 2 vietas
ZPD Skolēna ieteikta tēma (par teātri) Brīva 1 vieta
Uldis Žaimis ZPD Vispārināto zelta griezumu pielietojums programmatūras lietotāja saskarnes (interfeisa) izstrādē - pētījums informātikā Brīva 1 vieta
ZPD Drona stabilitāte mainīgu ārējo apstākļu ietekmē - pētījums inženierzinātnēs un tehnoloģijās Nav brīvas vietas Gunārs Dejus (11.d)
ZPD Atšķirīgu ekosistēmu mijiedarbība akvaponikā - pētījums vides zinātnē Brīva 1 vieta
ZPD Skolēna piedāvāta tēma fizikā, inženierzinātnēs un tehnoloģijās Brīva 1 vieta
Vineta Tomsone ZPD Skolēna ieteikta tēma Nav brīvas vietas Juris Ozoliņš (10.c)
Vintra Braša ZPD Skolēna ieteikta tēma kādā no kultūrā un radošumā balstītām industrijām Brīvas 2 vietas Daniela Skvorcova (10.a)
Žaneta Flaksa ZPD Dabas tēlojuma nozīme tēlu rakstura atklāsmē Kārļa Skalbes pasakās Brīva 1 vieta
ZPD Bērna tēls latviešu literatūrā Brīva 1 vieta
ZPD Skolēna ieteikta tēma Brīva 1 vieta