Skolotāji


Matemātikas un datorikas metodiskā komisija

Artis Freimanis
Artis Freimanis
matemātika, fizika

Edgars Pankratovs
Edgars Pankratovs
Matemātika

Sandra Šulme
Sandra Šulme
matemātika

Baiba Bērztīse
Baiba Bērztīse
matemātika

Indra Jurika
Indra Jurika
matemātika

Aira Mazure
Aira Mazure
matemātika

Evija Spūle
Evija Spūle
matemātika

Mudīte Puisīte
Mudīte Puisīte
matemātika

Vineta Tomsone
Vineta Tomsone
informātika, programmēšanas pamati

Inese Briška
Inese Briška
informātika, tehniskā grafika

Māris Gulbis
Māris Gulbis
informātika, programmēšanas pamati

Sandra Šulme
Sandra Šulme
matemātika

Dabaszinātņu metodiskā komisija

Lilita Lepse
Lilita Lepse
bioloģija

Uldis Žaimis
Uldis Žaimis
Fizika

Valda Dorša
Valda Dorša
bioloģija

Ieva Lanka
Ieva Lanka
sports

Aiga Jaunskalže
Aiga Jaunskalže
bioloģija, ķīmija

Elizabete Sirotina
Elizabete Sirotina
ķīmija

Arnolds Šablovskis
Arnolds Šablovskis
fizika

Aivis Tālbergs
Aivis Tālbergs
sports

Latviešu valodas un mākslu priekšmetu metodiskā komisija

Nora Serija
Nora Serija
latviešu valoda, literatūra

Kristīne Gundarina
Kristīne Gundarina
vizuālā māksla

Līga Tālberga
Līga Tālberga
latviešu valoda, literatūra

Signe Berga
Signe Berga
latviešu valoda, literatūra

Vintra Braša
Vintra Braša
latviešu valoda, literatūra

Normunds Dzintars
Normunds Dzintars
latviešu valoda, literatūra

Liene Eltermane
Liene Eltermane
vizuālā māksla

Žaneta Flaksa
Žaneta Flaksa
latviešu valoda, literatūra

Ineta Kauliņa
Ineta Kauliņa
mūzika, koris

Kristīne Roze
Kristīne Roze
latviešu valoda, literatūra

Angļu valodas metodiskā komisija

Inga Holande
Inga Holande
angļu valoda

Dace Groduma-Vīriņa
Dace Groduma-Vīriņa
angļu valoda

Līga Albrekte
Līga Albrekte
angļu valoda

Gunita Alondere
Gunita Alondere
angļu valoda

Dagnija Deimante
Dagnija Deimante
angļu valoda

Zane Kluce
Zane Kluce
angļu valoda

Otro svešvalodu metodiskā komisija

Ludmila Seredina
Ludmila Seredina
krievu valoda

Sandra Hermere
Sandra Hermere
vācu valoda

Gaļina Šestakova
Gaļina Šestakova
krievu valoda

Ludmila Molčanova
Ludmila Molčanova
krievu valoda

Ināra Vilgerte
Ināra Vilgerte
vācu valoda

Vita Zitmane
Vita Zitmane
franču valoda

Sociālo zinātņu metodiskā komisija

Ineta Drēže
Ineta Drēže
Latvijas un pasaules vēsture

Baiba Mackiala
Baiba Mackiala
Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības

Agita Bargā
Agita Bargā
mājturība un tehnoloģijas

Ārijs Orlovskis
Ārijs Orlovskis
Latvijas un pasaules vēsture, filozofija, politika un tiesības, kulturoloģija

Renarts Purmalis
Renarts Purmalis
mājturība un tehnoloģijas

Dagnija Šimanska
Dagnija Šimanska
sociālās zinības, ekonomika, krievu valoda

Līga Tetere
Līga Tetere
ģeogrāfija