Zinātniski pētnieciskie darbi

Mērķis – veicināt izglītojamo individuālo kompetenču un talantu attīstību.

Uzdevumi:

1.Iepazīties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm.
2.Attīstīt prasmes:

2.1.plānot un patstāvīgi īstenot pētījuma secīgu norisi, sadarbojoties ar darba vadītāju un/vai savu darba grupu,
2.2.iegūt un analizēt no dažādiem avotiem iegūto informāciju, pētījuma datus,
2.3.noformēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus,
2.4.uzstāties zinātniskajās konferencēs.

 

Zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas process

Pētījumu izstrādā 2 gadus, to aizsākot 10.klasē un pabeidzot 11.klasē.

Pētījuma veikšanas norise 2017./18.m.g.


10.KLASES

Novembris – decembris

Informācija klases stundās par zinātniski pētniecisko darbu būtību, procesa norisi un rezultātu.

Skolas PROJEKTU NEDĒĻĀ 22.-26.janvārim

Pētījuma uzsākšana.

Februāris, marts, aprīlis

Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, individuāli konsultējoties ar darba vadītāju.

Maija 3.nedēļā

1.pētījuma gadā paveiktā darba rezultāta prezentācija, izvērtējums.

 

11.KLASES

Septembris, oktobris, novembris, decembris, janvāris18.decembris - priekšaizstāvēšana

Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, individuāli konsultējoties ar darba vadītāju.


Skolēns publiski iepazīstina ar izpētīto pēc noteiktas struktūras, saņem atgriezenisko saiti par paveikto.

Skolas PROJEKTU NEDĒĻĀ - 22. - 26.janvāris

Pētījuma pabeigšana, noformēšana un prezentēšana.

Februāris

Skolas lasījumi uz pilsētas lasījumiem izvirzīto darbu autoriem, zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas procesa izvērtējums.

 

Nolikums, metodiski materiāli pieejami e-klasē (Skolas jaunumi/Projekti, ZPD: materiāli)