Erasmus+

Kas ir Erasmus+ ?

 

Eiropas Savienībā liela uzmanība tiek pievērsta sadarbībai starp valstīm dažādos līmeņos. Līdz šim vidusskolēniem bija atpazīstams nosaukums “Comenius”, taču tagad gan vidusskolu skolēni, gan augstkolu un koledžu studenti darbojas kopā Erasmus+ projektos.

Sīkāk lasiet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_lv


Erasmus+ “EuthApp – The Alternative Guide for Young Travellers in Europe”

1

eu-logoKo mēs darām?

 

Erasmus+ projektos skolēni no partnervalstīm strādā kopā, lai izstrādātu projekta gala produktu. Pašreizējā projekta “EuthApp” ietvaros skolēni katrā dalībvalstī (Latvijā, Spānijā, Turcijā) ievāks informāciju par apskates objektiem un aktivitātēm, kas būtu interesantas citu valstu jauniešiem. Teksti, video, audio u.c. materiāli tiks tulkoti dažādās valodās, lai vēlāk tos ievietotu web aplikācijā, kas būs pieejama visiem interesentiem.
Seko projekta aktivitātēm: http://euthapp.eu

 

Kādēļ mēs to darām?

 

Erasmus+ projektu mērķis ir iepazīt vienam otru, saprast, ka arī dažādībā pastāv vienotība, jo mēs visi esam Eiropas Savienības pilsoņi. Skolēniem, kuri iesaistās projektos, ir iespēja pilnveidot svešvalodu, IT un komunikācijas prasmes.

 

Projekta “EuthApp” tikšanās reizes

 

Vieta

Laiks

Dalībnieki

Talavera, Spānija

 2017.gada 19.-26.aprīlis

8 skolēni un 2 skolotāji no Latvijas
8 skolēni un 2 skolotāji no Turcijas
Spānijas projekta dalībnieki

Liepāja, Latvija

 2017.gada 5.-12.septembris

8 skolēni un 2 skolotāji no Spānijas
8 skolēni un 2 skolotāji no Turcijas
Latvijas projekta dalībnieki

Soke, Turcija

 2018.gada aprīlis

8 skolēni un 2 skolotāji no Latvijas
8 skolēni un 2 skolotāji no Spānijas
Turcijas projekta dalībnieki