Erasmus+

Kas ir Erasmus+ ?

 

Eiropas Savienībā liela uzmanība tiek pievērsta sadarbībai starp valstīm dažādos līmeņos. Līdz šim vidusskolēniem bija atpazīstams nosaukums “Comenius”, taču tagad gan vidusskolu skolēni, gan augstkolu un koledžu studenti darbojas kopā Erasmus+ projektos.

Sīkāk lasiet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_lv

 

 

 

 

EUthopia: Using memories to Construct the Future of Europe

(atceroties pagātni, mēs veidojam Eiropas nākotni)

1

 

Lai veidotu nākotnes Eiropas Savienību (ES), mums jāmācās savas valsts vēsture laikā, kad veidojās ES. Katrai paaudzei jāizprot ES vērtības, lai kritiski izvērtētu populistiskos lozungus.

Divu gadu laikā (2019. – 2021.) Erasmus+ projektā EUthopia iesaistīto valstu (Latvijas, Spānijas, Norvēģijas, Itālijas un Vācijas) partnerskolu skolēni kopā ar saviem pedagogiem pētīs ES vēsturi un konstruēs tās iespējamo nākotni.

Projekta EUthopia darba plāns:

 

  • Izpētīt savas valsts vēsturi ES veidošanās laikā (1950. – 1970.), intervējot tā laika lieciniekus.
  • Debatēt par ES pagātni, tagadni un nākotni.
  • Radoši vizulizēt ES attšitību.

 

Iesaistoties projekta EUthopia aktivitātēs, skolēni attīstīs:

 

  • Komunikācijas, uzstāšanās, plānošanas, sadarbības prasmes.
  • Svešvalodu un IT prasmes.
  • Empātiju pret citām paaudzēm un kultūrām.

 

Projekta EUthopia atslēgas vārdi: ES, pagātne, tagadne,  nākotne, populisms.

Projekta EUthopia tēmas: dzimumu līdztiesība, piesārņojums, migrācija

Projekta EUthopia darba valoda: angļu

Projekta EUthopia plānotās mobilitātes (projekta norises laiki var tikt mainīti):

 

Vieta

Laiks

Dalībnieki

Melbu, Norvēģija

2019.gada 25.sepetmbris – 1.oktobris

Projekta koordinatori (2 skolotāji no
katras dalībvalsts skolas)

Talavera de la Reina, Spānija

2020.gada 12. – 18.februāris

Projekta dalībnieki no Spānijas

6 skolēni un 2 skolotāji no katras dalībvalsts (Latvija, Norvēģija, Itālija, Vācija)

Liepāja, Latvija

2020.gada 22. – 28.aprīlis

Projekta dalībnieki no Latvijas

6 skolēni un 2 skolotāji no katras dalībvalsts (Spānija, Norvēģija, Itālija, Vācija)

Monticello Brianza – Lecco, Itālija

2020.gada  9. – 14.septembris

Projekta koordinatori (2 skolotāji no katras dalībvalsts skolas)

Pinneberg, Vācija

2020.gada 21. – 27. oktobris

Projekta dalībnieki no Vācijas

6 skolēni un 2 skolotāji no katras dalībvalsts (Latvija, Norvēģija, Itālija, Spānija)

Melbu, Norvēģija

2020.gada 17. – 23.februāris

Projekta dalībnieki no Norvēģijas

6 skolēni un 2 skolotāji no katras dalībvalsts (Latvija, Vācija, Itālija, Spānija)

Monticello Brianza – Lecco, Itālija

2021.gada 21. – 27.aprīlis

Projekta dalībnieki no Itālijas

6 skolēni un 2 skolotāji no katras dalībvalsts (Latvija, Vācija, Norvēģija, Spānija)

Latvija

2021.gada jūnijs

Projekta koordinatori (2 skolotāji no katras dalībvalsts skolas)

 

Projektā Euthopia partnerskolas:

Latvijā: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

Spānijā: IES Gabriel Alonso de Herrera

Vācijā: Johann-Comenius-Schule Thesdorf

Norvēģijā: Hadsel videregående skole og fagskole

Itālijā: I.I.S.S. "Alessandro Greppi"