Bibliotēka

Jaunumi      Kur meklēt informāciju     Lasīšanas veicināšanas programma

Grāmatu klubs     Karjeras izglītība     Franču lappuse

  

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas bibliotēka izveidota līdz ar Liepājas reālģimnāzijas pirmo mācību gadu - 1919. gadā.

 

Ģimnāzijas bibliotēkas MĒRĶIS ir līdzdalība Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas izglītības programmas īstenošanā, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas krājumu un pakalpojumus.

 

Ģimnāzijas bibliotēkas UZDEVUMI:

  • būt par atbalstu ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem mācību un pašizglītošanās procesā
  • piedāvāt bibliotēkas lietotājiem pieeju dažāda veida informācijai
  • palīdzēt skolēniem attīstīt patstāvīgas informācijas atrašanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes
  • iesaistīt skolēnus lasīšanas veicināšanas projektos
  • veicināt skolēnu izpratni par karjeras izvēles iespējām
  • kopīgi meklēt atbildi uz skolēniem aktuālo jautājumu: Ko darīt starpbrīžos?

 

“Tiklīdz cilvēki pārstāj lasīt, viņi pārstāj patstāvīgi domāt, aizver sirdi un
fantāzijas tuneli galvā” (A. Hermanis, Jaunā Rīgas teātra režisors no
grāmatas “Domāšanas māksla ikvienam”, 71.lpp.)

 

 

Lasītāja nerakstītās tiesības

tiesibas

Avots: Daniela Penaka grāmata "Kā romāns"