Amatpersonu atalgojums

No 2017. gada 1. septembra

 

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Amats Atalgojums EUR, pirms nodokļu nomaksas
1. Helvijs Valcis Skolas direktors EUR 1628.00
2. Signe Berga Skolas direktora vietnieks EUR 1400.00
3. Indra Jurika Skolas direktora vietnieks EUR 700.00
4. Kristīne Roze Skolas direktora vietnieks EUR 1400.00
5. Vineta Tomsone Skolas direktora vietnieks EUR 1050.00
6. Dzintra Karzone Saimniecības vadītāja EUR 671.00