Projekti

Mērķis: rosināt skolēnu interesi par pētniecisko darbību un izkopt patstāvīgā darba iemaņas, sagatavojot skolēnus mācībām ģimnāzijā.

„Projekts ir skolēnu padziļināts pētījums par kādu tematu, kam ir pietiekama vērtība, lai tam veltītu laiku, uzmanību un enerģiju.” (L.Katca)

„Projekti var būt ļoti dažādi. Skolēni var izstrādāt projektus kāda mācību priekšmeta ietvaros, šo metodi sadarbojoties var izmantot arī vairāku priekšmetu skolotāji. Varianti iespējamam galaproduktam var būt neskaitāmi, arī praktiski, piem., videoklips, avīze, modes skate, vietējās floras noteicējs, fotogrāfiju kolekcija, teātra uzvedums, koncerts, kāda priekšmeta, konstrukcijas izgatavošana, kur skolēni vāc informāciju par piemērotāko izejmateriālu, aprēķina izmaksas, organizē produkta reklāmas kampaņu u. tml. Projekta mape nepieciešama teorētiskajiem projektiem.”
(Brīnums notiek ... saskares vietā. Par projekta metodi mācību darbā. – R.,1997.)


Projektu dienu norise

Izvēlētajai projekta tēmai iespējams reģistrēties www.lvg.lv (no 18.decembra).

  • Projektus izstrādā 7., 8., 9., 10. skolēni PROJEKTU NEDĒĻĀ 22.– 26.janvārim.
  • Ja skolēns vēlas izstrādāt pētniecisku darbu, piedalīties Liepājas pilsētas 6.-9.klašu pētniecisko darbu lasījumos, tad darbs saistāms ar kādu mācību priekšmetu un izstrādājams, sadarbojoties ar skolotāju mācību stundās un konsultācijās. Pētījumu var uzsākt jau septembrī. Arī 10.klašu skolēni var izvēlēties rakstīt nevis projektu, bet zinātniski pētniecisko darbu.
  • 7.un 9.klašu skolēni projektus izstrādā klases audzinātāja vadībā: 7.klases - par vienotu tēmu „Mēs savā skolā”, 9.klases – „ Karjera”. Par tematu un darba rezultāta formu vienojas klase un audzinātājs,
  • 8.klašu skolēni var izstrādāt gan individuālus, gan grupu projektus.

 

22.JANVĀRIS. PIRMAIS SOLIS – PROJEKTA IDEJAS PRECIZĒŠANA UN DARBA PLĀNOŠANA.
23.JANVĀRIS. OTRAIS SOLIS – INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA UN ANALĪZE.
24.JANVĀRIS. TREŠAIS SOLIS – LABĀKA RISINĀJUMA IZVĒLE UN ĪSTENOŠANA.
25.JANVĀRIS. CETURTAIS SOLIS – LABĀKA RISINĀJUMA IZVĒLE UN ĪSTENOŠANA.
26.JANVĀRIS. PIEKTAIS SOLIS – GALAPRODUKTA PREZENTĀCIJA UN IZVĒRTĒŠANA.

 

Nolikums, metodiski materiāli pieejami e-klasē (Skolas jaunumi/ Projekti, ZPD: materiāli)