Pētniecība mācību procesā

Mācību un zinātniskā pētniecība atšķiras arī ar mērķi: zinātniskās pētniecības mērķis ir radīt objektīvi jaunas zināšanas, bet mācību pētniecības rezultātā skolēns gūst sev subjektīvi jaunas zināšanas. Tomēr kopējais šajos mērķos ir izzināt, apzināt jaunas sakarības. Tā ir būtiska mācību un zinātniskās pētniecības līdzība, kas ļauj intensificēt mācības: skolēnam (ar palīdzību) individuālā apziņā salīdzinoši īsā laikā atklāt to, ko sabiedrība atklāja ilgstošā savas attīstības laika posmā.

Daiga Kalniņa. SKOLĒNA PĒTNIECISKĀS PRASMES ATTĪSTĪBA DABASZINĪBU MĀCĪBU PROCESĀ PAMATSKOLĀ (5. – 6. KLASĒ): promocijas darbs zinātņu doktora grāda iegūšanai (2010) 21-22.lpp.

 

LABĀS PRAKSES PIEMĒRI

 

  • Skolotājs Uldis Žaimis

Fizikas stundās nereti tiek īstenota starpdisciplinārās mācīšanās ideja, fizikā pielietojot multimediju mākslas iespējas. Skolotājs ir pārliecināts, ka fizika ir aizraujoša un ka ar mūsdienīgiem līdzekļiem ir iespējams realizēt vistrakākās idejas.

 

  • Mārtiņš Šeidlers. Fizikas eksperiments

 

 

 

  • Anete Zulmane.  Fizikas eksperiments

 

 

 

  • Oskars Apškalns. Fizikas eksperiments

 

 

 

  • Elise Ozola. Fizikas eksperiments

 

 

 

  • Eižens Timofejevs. Fizikas eksperiments

 

 

 

  • Gustavs Šķēle. Fizikas eksperiments

 

 

 

  • Jānis Dunkers. Fizikas eksperiments