Projekts “PaKāpieni” Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klasēm

Datums: 2019.gada 11.septembris

pumpurs

ieguldijums

 

5. un 6.septembrī skolas 106 jaunie ģimnāzisti – 10.klašu skolēni – pavadīja citādas mācību dienas Bernātos, atpūtas kompleksā “Draudzība”. Pasākuma mērķis ir motivēt ikvienu 10.klases ģimnāzistu apzināties piederību Liepājas Valsts 1. ģimnāzijai, rosinot jauniešus izprast savas spējas  un veicinot motivāciju aktīvai līdzdalībai ikdienas skolas dzīvē saliedētā klases kolektīvā. Izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, skolēni  izzināja sevi, apzinājās un novērtēja savas spējas, iepazina cits citu, mācījās sadarboties komandā un darboties patstāvīgi un mērķtiecīgi. Saliedēšanās pasākumā iekļautas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības - meistarklases, naktstrasīte , kuras  sadarbībā ar SIA Addiction vadīja  radošo darbnīcu, meistarklašu vadītāji – skolas absolventi, apmācību treneri, realizējot četrus nodarbību ciklus:

 

  1. Iepazīsti savus klases biedrus – mācies sadarboties.
  2. Iepazīsti sevi – uzzini, ko vari.
  3. Kas ir motivācija? Kādi ir mani mērķi? Kā tos izvirzīt un sasniegt?
  4. Darām kopā.

 

Pasākums tiek īstenots ES fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Kopumā 10. klasēm no septembra līdz janvārim tiks organizēti 4 pakāpieni – dažādas aktivitātes un pasākumi,  palīdzot  jauniešiem soli pa solim iepazīt sevi un klasesbiedrus, apzināties, ko nozīmē saliedēta komanda, cik svarīgi ir sekmīgi sadarboties ar citiem un pārvaldīt savas emocijas, mācīties izvirzīt mērķus un tos realizēt, kā arī gūt prasmes risināt konfliktus. veidos  radošus informatīvus materiālus – motivatorus neapstāties pusceļā.