Stundu saraksts

Izvēlies klasi:
Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0. 07:45
1. 08:30KorisLatviešu valodaAngļu valodaSports
2. 09:15MūzikaĢeogrāfijaLiteratūraĢeogrāfijaSports
3. 10:15Angļu valodaMatemātikaMatemātikaVācu/Krievu valodaBioloģija
4. 11:25MatemātikaMatemātikaBioloģijaMatemātikaAngļu valoda
5. 12:25MatemātikaVācu/Krievu valodaPasaules vēstureMatemātikaSociālās zinības
6. 13:15Latvijas vēstureLatviešu valodaMājturība un tehnoloģijasInformātikaVācu/Krievu valoda
7. 14:00Latviešu valodaLiteratūraMājturība un tehnoloģijasVizuālā māksla
8. 14:45Klases stundaKoris
9. 15:30