Klašu telpas 3.septembrī

Datums: 2018.gada 30.augusts

Pirmdien, 3.septembrī, skolēni aicināti pulcēties savās klasēs līdz 9:45 (skat. sarakstu - klašu telpas 3.septembrī).
7. un 10.klašu, kā arī jauno skolēnu sadalījums pa klasēm ir pieejams skolas foajē uz ziņojumu stendiem.