Kalendārs


< Septembris, 2019 >

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
1
2

· Zinību diena

3

· Sporta diena

· Sanāksme

4
5Pasākums
6
7
8
9
10Dzejas dienas

· Sanāksme

11

· Debates

· Seminārs

12
13

· Kursi

· Kultūras mantojuma dienas

14

· Kultūras mantojuma dienas

15
16

· Erasmus+

17

· Sanāksme

· Debašu klubs

· Vecāku sapulce

18
19
20

· Seminārs

· Grāmatu klubs

· Olimpiskā diena

21

· Seminārs

· Jauno ģeogrāfu skola

22
23
24

· Nodarbība

· Praktikums

· Talantu skola

25Skolas foto sesijaErasmus+

· Jauno biologu skola

26
27

· Zinātnieku nakts

28

· Jauno ķīmiķu skola

29
30

Notikumi 01.09.2019

Šajā dienā notikumu nav!


Opcijas

 Olimpiādes

 Konkursi

 Skolas pasākumi

 Brīvdienas

 Valsts pārbaudes darbi

 Sports

 Citi

 Pilsētas, reģiona, valsts pasākumi ģimnāzijā/ tālākizglītība

 Informatīvās sanāksmes