Kalendārs


< Janvāris, 2020 >

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
1
2
3

· Kursi

· Seminārs

· Kursi

4
5
6

· Kursi

· Izmēģinājuma eksāmens

7

· Sanāksme

8
9
10

· Saruna

11

· Jauno talantu skola

· Olimpiāde

12
13

· Olimpiāde

· Olimpiāde

14

· Sanāksme

· ZPD aizstāvēšana

· Vecāku sapulce

15

· Pasākums

16

· Kursi

· Seminārs

17

· Olimpiāde

18
19
20

· Sarunas

· Olimpiāde

ŠODIEN 21

· Sanāksme

· Konkurss

22OlimpiādePieteikšanās ZPD

· Konkurss

· Koncertlekcija

23

· Projekts "PaKāpieni"

· Olimpiāde

24

· Olimpiāde

· Olimpiāde

25

· Jauno ķīmiķu skola

· Jauno ģeogrāfu skola

26
27
28

· Sanāksme

· Sanāksme

29

· Vecāku diena

30

· Konference

· Nodarbība

31

Notikumi 21.01.2020

Sanāksme

Plkst. 08:30

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju sanāksme MK par individuālo atbalsta pasākumu nodrošināšanu skolēniem

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9

Konkurss

Plkst. 13:15

Daiļlasīšanas konkurss angļu valodā (Interpretive Reading) 7.klasēm (skolas posms)

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija Ausekļa ielā 9, 4.kabinets

 

Dalībniekiem pieteikties pie saviem angļu valodas skolotājiem


Opcijas

 Olimpiādes

 Konkursi

 Skolas pasākumi

 Brīvdienas

 Valsts pārbaudes darbi

 Sports

 Citi

 Pilsētas, reģiona, valsts pasākumi ģimnāzijā/ tālākizglītība

 Informatīvās sanāksmes