3.septembris - Zinību diena

Datums: 2018.gada 5.septembris

Pirmdien, 3.septembrī, sākās jaunais 2018./2019.mācību gads. Svinīgajā pasākumā atjaunotajā skolas pagalmā pulcējās 678 ģimnāzisti, skolotāji, vecāki. Jauniešus uzrunāja pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, Liepājas Izglītības pārvaldes arodbiedrības priekšsēdētāja Simona Petrovica un skolas direktors Helvijs Valcis.

         

Atkalredzēšanās prieks ar klasesbiedriem un skolasbiedriem, satraukums jaunajiem skolēniem, kuri uzsāk mācības šajā skolā. Pirmā klases stunda.

 

Lai visiem izdodas realizēt savus mērķus!